Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci
Klavdija Fridrih Ravnateljica
Zdenka Černelič Svetovalna delavka
Katja Cverle, nadomešča jo Ksenija Sorčnik Knjižničarka
Metka Doberšek Medicinska sestra
Jasmina Petovar Delovna terapevtka
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o. Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja
Leon Zajc Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Sonja Štih učiteljica v oddelkih PB

 

Učitelji v devetletki
Oddelek Razredničarka Predmetne učiteljice
1.a,  2.a in 3.a

Andreja Pogorevc

Metka Šmon – GUM
Brigita Marčič – LUM
Katja Cverle, nadomešča jo Ksenija Sorčnik – ŠPO,
Bojana Verčkovnik – SU
Ksenja Sorčnik – 2. učitelj
6.a Helena Rižnar

Helena Rižnar – MAT, NAR
Metka Šmon – GUM
Brigita Marčič – LUM, TIT
Darinka Jelić – Bizjak – SLJ, GOS
Janko Stergar – DRU
Tina Korošec – ŠPO
Bojana Verčkovnik – SU
Katja Cverle – RO

7.a Janko Stergar

Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS
Bojana Verčkovnik – SLJ, TIT
Tina Medved – TJA
Helena Rižnar – MAT, NAR
Janko Stergar – DRU
Tina Korošec – ŠPO, ŠSP
Maja Klevže – ŠPO

 8.a  Bojana Verčkovnik

Darinka Jelić-Bizjak – SLJ, GOS
Tina Medved – TJA
Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM
Helena Rižnar – MAT, KIK
Bojana Verčkovnik – NAR, TIT
Janko Stergar – DRU
Tina Korošec – ŠPO
Maja Klevže – ŠPO

 9.a Helena Rižnar

Helena Rižnar – MAT, NAR
Metka Šmon – GUM
Brigita Marčič – LUM
Darinka Jelić – Bizjak – SLJ, GOS
Janko Stergar – DRU
Tina Korošec – PLE
Katja Cverle, nadomešča jo Marica Fuks – TIT, ŠPO

 

Učitelji v posebnem programu

Oddelek

Razredničarka Druge učiteljice
Varuhi

PPVI 1

1. st.

Ivica Kolar

Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV

Branka Kranjčič Vešnik,
Milka Pristovnik,
Mojca Kebert,
Valentina Jelen

 

PPVI 2

1. st. in 2. st.

Tina Medved

Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV
Ivica Kolar – RS, DV

PPVI 3

2. st., 3. st, in 4. st.

Silva Potočnik Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV
Maja Klevže – DV

PPVI 4

5. st. in 6. st.

Katja Sagadin

Brigita Marčič – LV, KZ, IV
Metka Šmon – GV, KZ
Maja Klevže – DV, DZT
Janko Stergar – GŠV, ŠR, IV

 

Podaljšano bivanje
Skupina Vodja Drugi učitelji
OPB1 Sonja Štih
OPB2 Janko Stergar
OPB PPVI Maja Klevže Janko Stergar, Ksenija Sorčnik

 

Mobilno specialno pedagoška služba
Učiteljica
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica Branka Orož, Petra Pešak
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Kebelj Sonja Tarča
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Prihova Sonja Tarča, Tina Korošec
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo
OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava Tadeja Spagnolo
OŠ Šmartno na Pohorju Tina Korošec, Branka Orož
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Breda Pinter, Branka Orož
2. OŠ Slovenska Bistrica Kristina Višaticki, Andreja Pogorevc, Nina Šeligo, Branka Orož, Katja Sagadin
OŠ Gustava Šiliha Laporje Breda Pinter
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Kristina Višaticki, Zdenka Černelič, Tadeja Spagnolo
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – vrtec Nina Šeligo
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Ivica Kolar, Silva Potočnik, Tina Korošec
Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica Tina Korošec

 

Domska vzgoja
Vzgojna skupina
Vzgojitelj Varuhi
1. VS  Milena Leskovar, 1/2 delovnega časa jo nadomešča Lara Jug  Marija Javornik Kamenik
2. VS Renato De Corti
Alenka Bunderla


Tehnični sodelavci
Srečko Jurgec Hišnik, kuhinjski pomočnik
Olga Lunežnik Kuharica
Brigita Smogavec, nadomešča jo Jožica Omerzel Kuhinjska pomočnica
Marija Javornik Kamenik in Milka Pristovnik Čistilka v domu
Alojzija Ačko Čistilka v domu
Marica Todorovič Čistilka v šoli

 

Javna dela
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja IV Cecilija Dravinac
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V Marina Justinek
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V Melita Kajtna
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI Mojca Dobravc Mesarec
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VII Katja Polanec
Informiranje Jožica Maučec