Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci, drugi
Klavdija Fridrih Ravnateljica
Katja Sagadin Pomočnica ravnateljice
Zdenka Černelič Svetovalna delavka
Andreja Pogorevc Knjižničarka
Metka Doberšek Medicinska sestra
Jasmina Petovar Delovna terapevtka
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ, delno računovodja
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o. Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Sonja Štih učiteljica MAT in v oddelkih PB

 

Učitelji v devetletki
Oddelek Razredničarka Predmetne učiteljice
1.a,  2.a in 3.a

Andreja Pogorevc

Metka Šmon – GUM
Bojana Verčkovnik – SU
Katja Polanec – 2. učitelj, LUM, ŠPO
4.a Helena Rižnar

Helena Rižnar – MAT, NAR
Metka Šmon – GUM
Brigita Marčič – LUM
Darinka Jelić – Bizjak – SLJ
Marica Fuks – DRU
Barbara Hojs – ŠPO
Bojana Verčkovnik – SU
Katja Polanec – RO

7.a Helena Rižnar

Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM
Darinka Jelić-Bizjak – SLJ, TIT, GOS
Tina Medved – TJA
Helena Rižnar – MAT, NAR, KID
Marica Fuks – DRU
Tina Korošec – ŠPO

 8.a Metka Šmon

Tina Medved – TJA
Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS
Helena Rižnar – MAT
Bojana Verčkovnik – SLJ, NAR, TIT
Marica Fuks – DRU
Tina Korošec – ŠPO, IŠP
Barbara Hojs – ŠPO

 9.a  Bojana Verčkovnik

Helena Rižnar – NAR
Metka Šmon – GUM
Brigita Marčič – LUM
Darinka Jelić – Bizjak – SLJ, GOS
Marica Fuks – DRU
Tina Korošec – ŠPO, ŠSP

Sonja Štih – MAT
Barbara Hojs – ŠPO
Tina Medved – TJA
Bojana Verčkovnik – TIT

 

Učitelji v posebnem programu

Oddelek

Razredničarka Druge učiteljice
Varuhinje

PPVI 1

1. st.

Ksenija Sorčnik

Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV

Branka Kranjčič Vešnik,
Milka Pristovnik,
Mojca Kebert,
Valentina Vidovič,
Marija Javornik Kamenik

PPVI 2

1. st.

Ivica Kolar

Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV

PPVI 3

2. st.

Tina Medved Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV
Ivica Kolar – DV

PPVI 4

3. st. in 4. st.

Silva Potočnik  Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV

PPVI 5

5. st. in 6. st.

Nina Hedžet

Brigita Marčič – LV, KZ, IV
Metka Šmon – GV, KZ
Ksenija Sorčnik – DV, DZT

 

Podaljšano bivanje
Skupina Vodja Drugi učitelji
OPB1 Sonja Štih Marica Fuks, Katja Polanec
OPB2 Marica Fuks Sonja Štih, Katja Polanec
OPB PPVI Barbara Hojs Marica Fuks, Zdenka Černelič, Katja Polanec

 

Mobilno specialno pedagoška služba
Učiteljica
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica Branka Orož, Petra Pešak, Teja Regoršek
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Kebelj Sonja Tarča
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Prihova Sonja Tarča, Tina Korošec
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo, Branka Orož
OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava Teja Regoršek
OŠ Šmartno na Pohorju Tina Korošec, Branka Orož
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Breda Pinter, Branka Orož, Katja Sagadin
2. OŠ Slovenska Bistrica Kristina Višaticki, Teja Regoršek, Nina Šeligo, Branka Orož, Katja Sagadin
OŠ Gustava Šiliha Laporje Breda Pinter
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Kristina Višaticki, Zdenka Černelič, Tadeja Spagnolo
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – vrtec Tadeja Spagnolo
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Ivica Kolar, Teja Regoršek, Nina Šeligo
Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica Tina Korošec

 

Domska vzgoja
Vzgojna skupina
Vzgojitelj Varuhinja
1. VS Valentina Jelen  Marija Javornik Kamenik
2. VS Renato De Corti
Matej Čandra – nočni vzgojtelj


Tehnični sodelavci
Srečko Jurgec Hišnik, kuhinjski pomočnik
Olga Lunežnik Kuharica
Brigita Smogavec, nadomešča jo Jožica Omerzel Kuhinjska pomočnica
Marija Javornik Kamenik Čistilka
Alojzija Ačko Čistilka v domu
Marica Todorovič Čistilka v šoli

 

Javna dela
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja IV Cecilija Dravinac
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V Katarina Kričaj
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V Mojcca Hrastnik
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI Živa Jenejšek
Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VII Eva Svenšek
Informiranje Dragica Klajnšek
(Skupno 846 obiskov, današnjih obiskov 1)