VELIKA PRIDOBITEV NA OŠ MINKE NAMESTNIK SONJE – GIBALNICA

Z letošnjim šolskim letom bodo učenci deležni tudi obravnav v gibalnici, ki je bila v izdelavi med poletnimi počitnicami.

V njej so različni gibalni, senzorni, taktilni pripomočki.

Namenjena je:

 • otrokom z učnimi težavami

 • vsem otrokom s posebnimi potrebami

 • otrokom, ki se neradi dotikajo stvari – so hiper/ hiposenzibilni na dotik

 • agresivnim/sramežljivim

 • otrokom, ki so neprestano v  gibanju; hiper/ hipoaktivni

 • nenehno spreminjajo razpoloženje

 • otrokom, ki imajo težave z govorom

 • imajo okorno finomotoriko in grafomotoriko

 • težave z grobo motoriko

 • težave s koordinacijo in ravnotežjem

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v gibalnici, bodo pozitivno vplivale na:

 • pozornost in koncentracijo

 • izvedbo gibov, ravnotežje in na koordinacijo

 • izboljšanje kontrole telesa

 • izboljšanje finomotoričnih spretnosti

 • izboljšanje grafomotoričnih spretnosti

 • boljše načrtovanje dejavnosti

 • izboljšanje kognitivnih sposobnosti

Zajemamo senzorno integracijo, ki je normalen nevrološki proces, ki nam pomaga, da telo ustrezno uporabimo v interakciji z okoljem. Telo organizira senzorne informacije in dražljaje (zvok, dotik, teža predmeta,…), katere oseba prejme iz telesa in iz okolja skozi različne senzorne sisteme:

 • taktilni (koža – tip, dotik)

 • proprioceptivni (sklepi in mišice)

 • vestibularni (položaj v prostoru in sprememba le tega – nahaja se v ušesu)

 • vizualni (vid)

 • avditivni (sluh)

 • olfaktorni (vonj)

Informacije, ki jih dobimo pri izvajanju aktivnosti, se v možganih predelajo in nam pomagajo pri vsakodnevnem življenju (odnosih, uporabi tonusa mišic, ravnotežju, pisanju, branju, organizaciji,…).

Jasmina Petovar, dipl.delovna terapevtka

35

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)