Razrednik in predmetni učitelji mesečno izvajajo redne pogovorne ure, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 16.00 uri.

Razrednik in predmetni učitelji so staršem na voljo še enkrat tedensko v dopoldanskem času, po urniku dopoldanskih pogovornih ur.

UPRAVA

Klavdija FRIDRIH (ravnateljica) ponedeljek: 8.30-9.30
Jolanda VODUŠEK (poslovna sekretarka) ponedeljek–petek: 13.00 – 14.00

ŠOLA

Darinka JELIĆ – BIZJAK sreda: 10.15-11.00
Katja CVERLE četrtek: 10.15-11.00
Tina KOROŠEC četrtek: 11.55-12.40
Andreja POGOREVC petek: 10.15-11.00
Helena RIŽNAR četrtek: 08.20-09.05
Bojana VERČKOVNIK ponedeljek: 11.05-11.50
Ksenija SORČNIK petek: 10.15-11.00
Sonja ŠTIH petek: 11.05-11.50

ŠOLA IN POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Maja KLEVŽE četrtek: 11.05-11.50
Tina MEDVED ponedeljek: 9.10-9.55
Brigita MARČIČ torek: 10.10-10.55
Janko STERGAR ponedeljek: 12.45-13.30
Metka ŠMON četrtek: 9.10-9.55

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ivica KOLAR sreda: 7.00- 8.00
Silva POTOČNIK petek: 11.00-12.00
Katja SAGADIN ponedeljek: 10.00-11.00

STROKOVNA SLUŽBA

Zdenka ČERNELIČ ponedeljek: 8.00-9.00
Marjeta DOBERŠEK (medicinska sestra) po dogovoru
Leon ZAJC petek – po dogovoru
Marija MEOLIC (logopedinja) ponedeljek – po dogovoru
Jasmina PETOVAR (delovna terapevtka) torek, petek – po dogovoru

DOM: Renato DE CORTI, Alenka BUNDERLA, Milena LESKOVAR – nadomešča jo Lara JUG

Pogovorne ure so po dogovoru.