Učenci PPVI 1 z razredničarko

Učenci PPVI 2 z razredničarko, varuhinjo negovalko in delavko preko javnih del

Učenci PPVI 3 z razredničarko

Učenci PPVI 4 z razredničarko