Posebni program vzgoje in izobraževanja

Program je zasnovan razvojno. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso nikoli popolnoma samostojne. S posebnimi vzgojno izobraževalnimi procesi pa njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijamo do optimalnih meja.

Tudi njihovo šolanje poteka zaradi močno upočasnjenega razvoja drugače. Posebni program se deli na več delov, in sicer:

  • obvezni del, ki traja 9 let
  • z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta
  • nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta
  • usposabljanje za življenje in delo, ki traja največ pet let.

Cilji:

Spodbujati otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju;

  • Navajati na skrb za zdravje in samostojno življenje;
  • Pridobivati osnovna znanja in spretnosti;
  • Navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje;

 

Trajanje izobraževanja

Celoten program se deli v stopnje.

Obvezni del

Obvezni del vključuje 3 stopnje in tako traja  3 krat po 3 leta. Vsaka stopnja namreč traja tri leta.

Obvezni del z možnostjo podaljšanja

Vključuje 4. stopnjo posebnega programa.

Nadaljevalni – neobvezni del

Vključuje 5. stopnjo. Vključitev v ta del programa za
učenca ni obvezna.

Usposabljanje za življenje in delo

Posamezen udeleženec posebnega vzgojno izobraževalnega programa se lahko, na osnovi dosežene stopnje razvoja ali ugotovljene nadaljnje smotrnosti usposabljanja, po zaključeni peti stopnji programa ali po njegovemu 21. letu starosti, vključi tudi v Usposabljanje za življenje in delo. Ta del programa traja najdlje 5 let, udeleženec pa ga lahko zaključi na koncu vsakega  šolskega leta.
Udeleženci v programu napredujejo na osnovi načrtovanih in doseženih ciljev, ki jih opredeljuje individualizirani program.

Program se dopolnjuje s terapevtskimi vsebinami gibalne, likovne, glasbeno-ritmične dejavnostmi in delovne terapije. Veliko uporabljajo sobo snoezelen – sobo za stimulacijo in sproščanje.

(Skupno 3.575 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost