Velika pridobitev v šolskem letu 2013/14 je delovna terapija. Delovna terapevtka k nam prihaja s Centra za sluh in govor Maribor dvakrat tedensko. Vsak torek obravnava učence iz oddelkov šole in vsak petek učence posebnega programa. Njeno delo je individualno oz. v manjših skupinah.

Kaj je delovna terapija?
Delovna terapija omogoča ljudem vključevanje v vsakodnevne življenjske aktivnosti (okupacije), ki so za njih smiselne in namenske in posledično pozitivno vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje. Delovni terapevt pomaga posamezniku, da kljub primanjkljajem in omejitvam postane čim bolj samostojen pri osnovnih življenjskih aktivnostih, kot so skrb zase, skrb za svoj dom, priprava obrokov, nakupovanje, rokovanje z denarjem, delo, prosti čas …
Človeka obravnava celostno z upoštevanjem njegovih vrednot in okolja, v katerem živi in deluje.

O DELOVNI TERAPIJI
Delovna terapija je zdravstvena stroka. Cilj delovno terapevtske obravnave je ljudem, ki se soočajo z boleznijo, poškodbo ali drugimi okoliščinami, omogočiti bolj zadovoljno, lažje in/ali samostojnejše delovanje v svojem vsakodnevnem življenju. Osredotoča se na aktivnosti, ki jih posameznik mora ali želi početi, na področju ožjih in širših dnevnih aktivnosti, ki so vezane na skrb zase in druge (oblačenje, hranjenje, kopanje, mobilnost, skrb za dom, uporaba javnega prometa, priprava obrokov …), delo (iskanje zaposlitve, izvajanje dela …), izobraževanje (sodelovanje v šoli, neformalno izobraževanje …), igro (možnosti igre, sodelovanje v njej), preživljanje prostega časa (možnosti in sodelovanje v prostočasnih aktivnostih) in vključevanje v družbo (v skupnost, družino, vrstnike…). Stremi h kvalitetnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju, zato k vsakemu posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno (upošteva njegove vrednote, interese, kulturno okolje, izkušnje …). Deluje tudi preventivno in s svojimi pristopi pripomore k samostojnejšemu, varnejšemu in učinkovitejšemu delovanju ljudi, s tem pa vpliva na preprečevanje morebitnega poslabšanja
njihovega stanja (poškodb, bolezni…).

Kako delovni terapevt pomaga?
Terapevt uči nove oz. primernejše načine za boljše izvajanje aktivnosti; svetuje glede pripomočkov in prilagoditev okolja (doma ali v šoli); razvija nove sposobnosti, veščine in zanimanja (za delo, prosti čas …).

Zloženka o pravilnem nošenju šolske torbe.

Jasmina Petovar, dipl. delovna terapevtka

smart

(Skupno 770 obiskov, današnjih obiskov 1)