št.

Naziv interesne dejavnosti Mentor Čas

Razred

1. Bralna značka Katja Cverle torek: 7.30–8.15 VSI
2. Lutke TukajTu Andreja Pogorevc

ciklično ob

ponedeljkih: 14.00–15.00

VSI
3. Plavanje Nina Šeligo, Tina Korošec ciklično ob torkih VSI
4. MPZ Metka Šmon ponedeljek: 7.30–8.15
torek: 13.35–14.20sreda: 13.35–14.20
7., 8., 9. r
5. OPZ Metka Šmon sreda: 7.30–8.15 1., 2., 3., 6. r
6. Računanje je igra Helena Rižnar ponedeljek: 13.35–14.20 7., 8., 9. r
7. Zumba/Šport ob glasbi Tina Korošec izmenično na 14 dni ob petkih: 13.35–14.20 7., 8., 9. r
8. Mi plešemo Tina Korošec ponedeljek: 12.45–13.30 1., 2., 3., 6. r