Mobilno specialno pedagoško službo opravljajo defektologinje, ki so zaposlene na matični šoli, na večinskih osnovnih šolah in vrtcih pa opravljajo svojo učno obvezo (delno ali v celoti). V šolskem letu 2017/2018 opravlja mobilno specialno pedagoško službo 12 strokovnih delavk na 11 vzgojno izobraževalnih zavodih, 4 podružnicah in 1 vrtcu v občinah Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane.

Življenje je kot vožnja s kolesom, neprestano moraš naprej, da ne izgubiš ravnotežja. (A. Einstein)