Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 

Pravila o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani