Št.

Naziv interesne dejavnosti Mentor

Čas

1. Pravljična interesna dejavnost Silva Potočnik ponedeljek: 13.00
2. Snoezelen Ivica Kolar torek: 13.00–14.10
3. Igrarije Tina Medved sreda: 13.00–14.10
4. Športne igre Katja Sagadin četrtek: 13.00–14.10
5. Plesne urice Maja Klevže/Ksenija Sorčnik petek: 13.00–14.10
6. Plavanje Branka Orož, Mojca Kebert ciklično ob torkih
7. Lutke Andreja Pogorevc, Silva Potočnik ciklično ob ponedeljkih
8. OPZ Metka Šmon sreda: 7.30–8.15
9. Bralna značka Katja Cverle torek: 7.30–8.15