Ura Čas
 0 7.30 – 8.15
 1  8.20 – 9.05
 2  9.10 – 9.55
 malica  9.55 – 10.15
 3  10.15 – 11.00
 4  11.05 – 11.50
 5  11.55 – 12.40
 6  12.45 – 13.30
 7  13.30 – 14.20