Učenci 1., 2. in 3. razreda z razredničarko in 2. učiteljico

Učenci 6. in 9. razreda  z razredničarko

Učenci 7. razreda z razrednikom

Učenci 8. razreda z razredničarko