Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik v svetu staršev skrbi za pretok informacij med svetom staršev in oddelkom, ki ga zastopa.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani sveta staršev:

  1. Aleksander Žišt – predstavnik 1./2./3. razreda
  2. Manuela Herič – predstavnica 4./7. razred
  3. Ksenija Erdemir – predstavnica 8. razreda
  4. Katarina Erker – predstavnica 9. razreda
  5. Polona Aksentijevič – predstavnica PPVI 1 (namestnica predsednice sveta staršev)
  6. Barbara Križanič – predstavnica PPVI 2
  7. Polona Lepej – predstavnica PPVI 3 (predsednica sveta staršev)
  8. Mirjam Hojnik – predstavnica PPVI 4
  9. Slavica Kobale – predstavnica PPVI 5

 

 

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)