Namen šolskega sklada je zbiranje sredstev s pomočjo donacij, zbiralnih akcij (star papir, baterije, kartuše…), prostovoljnih prispevkov staršev, občanov…. za:

 • pomoč učencem pri udeležbi v nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih),
 • sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, če se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video in IKT oprema, …),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor.

Predstavniki šole:

 • ga. Bojana Verčkovnik (predsednica)
 • ga. Brigita Marčič
 • ga. Sonja Tarča
 • ga. Branka Orož

Predstavniki staršev:

 • ga. Polona Lepej (namestnica predsednice)
 • g. Jože Medved
 • ga. Simona Stopar

Ime sklada je: Šolski sklad “Minka”
Sedež sklada je: Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica , Partizanska ulic 20, 2310 Slovenska Bistrica
Številka računa: SI56 013136030691638
Sklic: 0611

Pristopna izjava za starše

Pristopna izjava za delavce šole

Pravila šolskega sklada

Kriteriji za podelitev denarne pomoči

Program dela ŠS v šolskem letu 2018-2019

(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 3)