Partizanska ulica 20

2310 Slovenska Bistrica

matična številka: 50876940

davčna številka: 86171275

podračun: 01313-6030691638

 

Kontakt

poslovna sekretarka: 02 80 50 470

ravnateljica: 02 80 50 471

svetovalna delavka: 02 80 50 474

pisarna (dom učencev): 02 80 50 475

kuhinja (dom učencev): 02 80 50 476

e-mail: info@osminka.si