Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19

Katalog informacij javnega značaja

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red

Načrt varnih šolskih poti OŠ Minke Namestnik -Sonje

Obrazec za prehrano