Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18

Katalog informacij javnega značaja

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red

Načrt varnih šolskih poti OŠ Minke Namestnik -Sonje

Obrazec za prehrano