DEL DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani,

obveščamo vas, da imate na podlagi spremenjenega določila 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami; ZOFVI) kot davčni zavezanci sedaj tudi vi možnost, da do največ 1% dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. V ta namen se je tudi naša šola uvrstila na seznam upravičencev do donacij od dela dohodnine.  

S sredstvi šolskega sklada izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno izobraževalnega programa na šoli, zvišujemo standarde pouka in obogatimo programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz šolskega sklada namenjamo tudi za solidarnostno pomoč socialno šibkejšim učencem pri udeležbi na taborih, šoli v naravi, ekskurzijah in za nadstandardne programe šole. Šolski sklad deluje na podlagi Pravil šolskega sklada, vodi pa ga sedemčlanski upravni odbor.

Na vas se tako prijazno obračamo s prošnjo, da del dohodnine (0,3 %) namenite šolskemu skladu Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica, in sicer na način, opisan spodaj. Šolskemu skladu ene šole lahko namenite največ 0,3% dohodnine.

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« izpolnite s svojimi podatki, vanj vpišete davčno številko upravičenca (davčna številka OŠ Minke Namestnik-Sonje: 86171275) ter odstotek 0,3. Obrazec nato natisnete, ga podpišete in prinesete v tajništvo šole ali ga sami pošljete na pristojni finančni urad (FU Maribor, Finančna pisarna Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica) ali le-tega oddate preko portala eDavki. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.

Vsem, ki ste v naš šolski sklad že prispevali in vsem, ki boste to še storili, se iskreno zahvaljujemo.

Dodatno pojasnilo:

Kot davčni zavezanci lahko do 1% dohodnine odmerjene po zakonu namenite različnim upravičencem. To pomeni, da lahko del dohodnine namenite več šolskim skladom. Odločite se lahko za 0,1%, 0,2% ali 0,3% dohodnine. Seštevek vseh donacij dohodnine v šolske sklade pa ne more presegati 1% dohodnine.

Npr. če imate več otrok in vsak obiskuje drugo šolo lahko:

  • šoli 1 namenite 0,3% dohodnine,
  • šoli 2 namenite 0,3% dohodnine,
  • šoli 3 namenite 0,2% dohodnine in
  • šoli 4 namenite 0,2% dohodnine.

Skupaj boste torej namenili 1% dohodnine za različne šolske sklade.

OBRAZEC – ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost