Interaktivne vaje za vsa predmetna področja
Spletne vaje in naloge ter razlage učne snovi
Branje, pisanje, poštevanka…
Učni listi, grafomotorika, spletne vaje in igre
Mešane didaktične igre in spletne naloge za vse predmete
Učbeniki, delovni zvezki, priročniki, spletne igre in naloge
Bralne igre, koncentracija in usmerjanje pozornosti, bralno razumevanje, vidno sledenje in zaznavanje
Bralne igre, koncentracija in usmerjanje pozornosti, bralno razumevanje, vidno sledenje in zaznavanje
Kako se učim?
Ideje za kreativno učenje in ustvarjanje
Ideje za učenje učencev prve triade
Otrokom prijazni materiali za razvijanje jezikovnih sposobnosti
Igre za avtomatizacijo osnovnih računskih operacij
Igre za krepitev pozorosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igra za krepitev pomnjenja

Najbolj pogosti pripomočki za delo z učenci z bralno – napisovalnimi težavami:

Bralna ravnilca
Držala za pisala
Blazina za sedenje

Splošno:

Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
Aktivno in poučno preživljanje prostega časa
Celostno učenje z gibalnimi aktivnostmi
Informacije in odgovori na vprašanja, ki zadevajo mladostnike o samopodobi, spolnosti, odnosih, zdravem načinu življenja,..
Nasveti staršem pri učnih, vzgojnih težavah
Postopek za usmerjanje

(Skupno 6.960 obiskov, današnjih obiskov 1)