Interesne dejavnosti so sestavni del našega vsakdanjika. Med drugim pomenijo tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja. Pri interesni dejavnosti gre za navajanje na koristno in zdravo preživljanje prostega časa in ustvarjanje ugodne klime za razvoj lastne osebnostne podobe.

V letošnjem šolskem letu izvajamo 3 različne interesne dejavnosti, ki potekajo ciklično čez teden. Učenci so vključeni v vse interesne dejavnosti saj jim le-te pomagajo pri ohranjanju psihofizične kondicije.  Učencem so na voljo naslednje interesne dejavnosti:

–   Likovno – ustvarjalna interesna dejavnost,

–   Športna interesna dejavnost in

–   Vse za življenje.

Pri likovno ustvarjalni dejavnosti učenci spoznavajo različne tehnike likovnega ustvarjanja. Ustvarjajo iz naravnih in odpadnih materialov,  razvijajo opazovanje, zaznavanje, pomnjenje, domišljijo. Ob tem  se navajajo  na samostojnost , zbranost pri delu, iznajdljivost, vztrajnost in urejenost likovnih  izdelkov. Pri dejavnosti se zbirajo motivi in tehnike, ki so dostopne vsem sodelujočim. Tako lahko vsi udeleženci ustvarjajo po svojih sposobnostih.

Pri športni dejavnosti dajemo poudarek gibanju, ohranjanju kondicije, vzdrževanju telesnega stanja, druženj, itd. Športna dejavnost se v lepem vremenu odvija na domskem igrišču, naravi ali mestni okolici. Na domskem igrišču se tudi vozimo s kolesi, skiroji  ali rolerji. V zimskem času in slabem vremenu se aktivnosti izvajajo v šolski telovadnici. Učenci spoznavajo in igrajo različne športe in  igre z žogo in brez nje.

Pri interesni dejavnosti »Vse za življenje«, se učenci srečujejo z različnimi aktivnostmi. V okviru družabnega dela preživijo svoj čas pri izvajanju in spoznavanju vsakodnevnih (prostočasnih) dejavnosti. Zavezovanje čevljev, pomivanje posode, pospravljanje omar, šivanje gumbov, priprava pogrinjka in še marsikaj je utonilo v pozabo. Ker so ob tem na poti v odraslost, veliko časa posvetijo tudi raznim tematikam, okroglim mizam in pogovorom. Vse manj časa je v današnji družbi, ko bi morali prisluhniti sogovorniku in mu skušali pomagati. Pri tej interesni dejavnosti gre za kvalitetno preživljanje časa v sproščenem ozračju s sovrstniki in drugimi.

(Skupno 753 obiskov, današnjih obiskov 1)