V gibalnici  so različni gibalni, senzorni, taktilni pripomočki, ki so namenjeni:

 • otrokom z učnimi težavami
 • vsem otrokom s posebnimi potrebami
 • otrokom, ki se neradi dotikajo stvari – so hiper/ hiposenzibilni na dotik
 • agresivnim/sramežljivim
 • otrokom, ki so neprestano v  gibanju; hiper/ hipoaktivni
 • nenehno spreminjajo razpoloženje
 • otrokom, ki imajo težave z govorom
 • imajo okorno finomotoriko in grafomotoriko
 • težave z grobo motoriko
 • težave s koordinacijo in ravnotežjem

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v gibalnici, bodo pozitivno vplivale na:

 • pozornost in koncentracijo
 • izvedbo gibov, ravnotežje in na koordinacijo
 • izboljšanje kontrole telesa
 • izboljšanje finomotoričnih spretnosti
 • izboljšanje grafomotoričnih spretnosti
 • boljše načrtovanje dejavnosti
 • izboljšanje kognitivnih sposobnosti

Zajemamo senzorno integracijo, ki je normalen nevrološki proces, ki nam pomaga, da telo ustrezno uporabimo v interakciji z okoljem. Telo organizira senzorne informacije in dražljaje (zvok, dotik, teža predmeta,…), katere oseba prejme iz telesa in iz okolja skozi različne senzorne sisteme:

 • taktilni (koža – tip, dotik)
 • proprioceptivni (sklepi in mišice)
 • vestibularni (položaj v prostoru in sprememba le tega – nahaja se v ušesu)
 • vizualni (vid)
 • avditivni (sluh)
 • olfaktorni (vonj)

Informacije, ki jih dobimo pri izvajanju aktivnosti, se v možganih predelajo in nam pomagajo pri vsakodnevnem življenju (odnosih, uporabi tonusa mišic, ravnotežju, pisanju, branju, organizaciji,…).

 

 

(Skupno 998 obiskov, današnjih obiskov 1)