Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci, drugi
Klavdija Fridrih Gošnjak Ravnateljica
Katja Sagadin Pomočnica ravnateljice
Maja Seliškar Svetovalna delavka
Andreja Pogorevc Knjižničarka
Marjeta Doberšek Medicinska sestra
Jasmina Petovar Delovna terapevtka
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ, delno računovodja
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja CSG MB
Leon Zajc Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

*

Učitelji v nižjem izobrazbenem standardu
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji
1. a,  2. a in 3. a Andreja Pogorevc – SLJ, MAT, SU Metka Šmon – GUM
Katja Vivod – 2. učitelj, LUM, ŠPO, SPO, DOP/DOD
4. a Bojana Verčkovnik – SLJ, LUM, MAT, NAR, DRU, SU, RO, DOD/DOP Katja Vivod – ŠPO
Metka Šmon – GUM
5. a  in 6.a Barbara Hojs – SLJ, ŠPO 1. sk., DOD/DOP SLJ Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM
Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT
Marica Fuks – DRU
Eva Svenšek – TIT, ŠPO 2. sk. Bojana Verčkovnik – SU, RO Aleksandra Bolčević – GOS
 7. a, 8. a in 9. a Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT Barbara Hojs – SLJ, DOD/DOP SLJ, ŠPO 1. sk.
Eva Svenšek – TJA, ŠPO 2. sk., OGL
Brigita Marčič – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS
Marica Fuks – DRU, TIT
Eva Svenšek – ŠPO 2. sk., TIT, ŠZZ 1. sk.
*
Učitelji v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Oddelek Razrednik drugi učitelji Varuhinja
PPVI 1 – 1. st. in 2. st. Ksenija Sorčnik Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV
Milka Pristovnik (0,53)
PPVI 2 – 2. st. Nina Hedžet Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV Anja Primožič – DV, ŠPO
Marija Javornik Kamenik (0,70)
PPVI 3 – 2. st. Tina Medved Brigita Marčič – LV
Metka Šmon – GV
Anja Primožič – DV, GŠV
Mojca Kebert
PPVI 4 – 3. st. in 4. st. Silva Potočnik Metka Šmon – GV Brigita Marčič – LV
Anja Primožič – DV, GŠV
Valentina Vidovič
PPVI 5 – 3. st., 5. st. in 6. st. Ivica Kolar Brigita Marčič – LV, KZ, IV
Metka Šmon – GV, KZ
Anja Primožič – GŠV, ŠR, IV
Branka Kranjčič Vešnik (0,60)
*
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Skupina Vodja Drugi učitelji
JUTRANJE VARSTVO Ksenija Sorčnik Aleksandra Bolčević, Anja Primožič
OPB šola Aleksandra Bolčević Marica Fuks
OPB PPVI Brigita Marčič Eva Svenšek, Maja Seliškar
 *
Učitelj
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s podružnico Kebelj  Nuša Vogrin, Petra Pešak, Sonja Tarča
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo, Nuša Vogrin
OŠ Šmartno na Pohorju Nina Hedžet
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Breda Pinter, Katja Sagadin, Barbara Hojs
2. OŠ Slovenska Bistrica Tina Mlakar, Katja Sagadin, Silva Potočnik, Tina Medved, Nuša Vogrin
OŠ Gustava Šiliha Laporje Breda Pinter, Nuša Vogrin
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Nina Šeligo
OŠ Kajetana Koviča Poljčane Nuša Vogrin
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Tina Medved, Silva Potočnik, Nina Šeligo, Bojana Verčkovnik, Ivica Kolar
*
Domska vzgoja
Vzgojna skupina Vzgojitelj Varuhinja
1. VS Renato De Corti Branka Kranjčič Vešnik (0,40), Katarina Kričaj (0,50)
nočni vzgojitelj Matej Čandra /
*
Tehnični delavci
Srečko Jurgec Hišnik
Olga Lunežnik Kuharica
Brigita Smogavec Kuhinjska pomočnica
Marija Javornik Kamenik Čistilka v šoli
Alojzija Ačko/Nada Jevšinek Čistilka v domu
Marica Todorovič Čistilka v šoli
Nadica Tomše Čistilka v domu

*

Javna dela
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja IV Darja Plajh
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V Petra Lah
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI Franja Mohorko
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VII Teja Vrbek
Informiranje Nuša Nešič
(Skupno 4.803 obiskov, današnjih obiskov 2)