Zaposleni v šolskem letu 2023/2024

 
Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci, drugi
Klavdija Fridrih Gošnjak Ravnateljica
Katja Sagadin Pomočnica ravnateljice
Maja Seliškar Svetovalna delavka
Andreja Pogorevc Knjižničarka
Irina Nograšek Medicinska sestra
Nika Draksler Delovna terapevtka
Milan Bunić Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ, delno računovodja
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja CSG MB

*

Učitelji v nižjem izobrazbenem standardu
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji/spremljevalci
1. a in  2. a Andreja Pogorevc – SLJ, MAT, SU Metka Šmon – GUM
Mercedes Pikl – 2. učitelj, ŠPO, SPO, LUM, DOP/DOD
4. a  Bojana Verčkovnik – SLJ, LUM, MAT, NAR, DRU, SU, DOD/DOP Mercedes Pikl – ŠPO
              Metka Šmon – GUM                   spremljevalka – Franja Mohorko       svetovalna delavka – Karmen Leskovar
3. a  in 5.a Barbara Hojs – SLJ, MAT, NAR/SPO, DRU, DOD/DOP, SU, RO Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM, TIT, GOS
                Anja Primožič – ŠPO                              svetovalni delavec – Matej Čandra                 
6. in 7. a Marica Fuks – DRU Teja Jelušoč – MAT, NAR, DOD/DOP MAT
Eva Svenšek – TJA, TIT, IP OGL    Sanja Stojnšek Gobec – SLJ, DOP/DOP SLJ
Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS
                      Barbara Hojs – SU, RO                   Anja Primožič – ŠPO                                                                Lina Mlakar – ŠPO
8. a in 9. a Metka Šmon – GOS, GUM Sanja Stojnšek Gobec – SLJ, DOD/DOP SLJ,
Eva Svenšek – TJA, TIT
Kim Mastnak – LUM
Teja Jelušič – MAT, NAR, DOP/DOD MAT, IP KIG
                    Marica Fuks – DRU                                  Anja Primožič – ŠPO                                              Lina Mlakar – ŠPO
*
Učitelji v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji Varuhi negovalci
PPVI 1 – 1. st. in 2. st. Ksenija Sorčnik Kim Mastnak – LV
Lina Mlakar – GŠV
Katarina Kričaj
PPVI 2 – 2. in 3. st. Nina Hedžet Kim Mastnak – LV
       Lina Mlakar – GŠV
Mojca Kebert
PPVI 3 – 2. st. in 3. st. Tina Medved Kim Mastnak – LV
Matej Čandra – DV
Anja Primožič – ŠPO
 
PPVI 4 – 2. st. in 3. st. Ivica Kolar Kim Mastnak – LV
Matej Čandra – DV
Lina Mlakar – ŠPO
Marija Javornik Kamenik
PPVI 5 – 3. st. in 4. st. Silva Potočnik Kim Mastnak – LV
Matej Čandra – DV
Anja Primožič – ŠPO
Valentina Vidovič
PPVI 6 – 4. st., 5. st. in 6. st. Danijela Cvetko Kim Mastnak – LV
Matej Čandra – DV
Anja Primožič – ŠPO
 
*
Podaljšano bivanje,  varstvo
Skupina Vodja Drugi učitelji
OPB šola Aleksandra Bolčević, Marica Fuks Eva Svenšek, Helena Rižnar, Anja Primožič, Bojana Verčkovnik, Barbara Hojs, Katja Vivod
OPB PPVI Danijela Cvetko, Lina Mlakar Tina Medved
 *
Učitelj
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s podružnico Kebelj  Nuša Vogrin, Petra Pešak, Sonja Tarča, Laura Zrinski
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo, Nuša Vogrin
OŠ Šmartno na Pohorju Tina Kolarič
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Maja Verhovnik, Laura Zrinski
2. OŠ Slovenska Bistrica Nuša Vogrin, Kristina Višaticki, Tina Kolarič, Nina Šeligo
OŠ Gustava Šiliha Laporje Nina Šeligo, Nuša Vogrin
   
OŠ Kajetana Koviča Poljčane Nina Šeligo, Nuša Vogrin
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Alja Podmenik,  Laura Zrinski, Silva Potočnik, Nina Šeligo, Tina Medved, Nina Šeligo, Nuša Vogrin
Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica Ivica Kolar
*
Domska vzgoja
Vzgojna skupina Vzgojitelj Varuhinja negovalka
1. VS Jasna Potočnik  
nočna vzgojiteljica Milka Pristovnik /
*
Tehnični delavci
Srečko Jurgec Hišnik
Špela Brezovnik Kuharica
Brigita Smogavec Kuhinjska pomočnica
Alojzija Ačko/Lidija Frangež Čistilka v domu
Vera Mušič Čistilka 
Marica Todorovič Čistilka v šoli

*

Javna dela
 Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI Tanja Račel
Informiranje Katja Tolar
 

(Skupno 9.434 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost