Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik v svetu staršev skrbi za pretok informacij med svetom staršev in oddelkom, ki ga zastopa.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani sveta staršev:

  1. Mateja Polanec – predstavnica 1./2. razreda
  2. Manuela Herič – predstavnica 3. razreda
  3. Mateja Škrinjar – predstavnica 4./5. razreda
  4. Maja Piberčnik – predstavnica 6./7. razreda
  5. Aleksandra Šega – predstavnica 8./9. razreda
  6. Petra Tot – predstavnica PPVI 1
  7. Valentina Hribernik – predstavnica PPVI 2 (predsednica sveta staršev)
  8. Barbara Križanič – predstavnica PPVI 3
  9. Sergej Köveš – predstavnik PPVI 4
  10. Miriam Hojnik – predstavnica PPVI 5 (namestnica predsednice sveta staršev)
(Skupno 1.437 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost