Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali stalne projekte, ki jih izvajamo že vrsto let in so del življenja na šoli.

  • Lutkovna skupina TukajTu

Lutkovna skupina bo v tem šolskem letu delovala v manjšem zaključenem mehurčku, v katerega bodo vključeni učenci 7. razreda. Lutkarji bodo pripravili krajšo lutkovno predstavo, jo posneli in posnetek predstavili učencem naše šole. V primeru razpisa bodo sodelovali tudi na tekmovanju lutkovnih skupin.

Vodja lutkovne skupine je Andreja Pogorevc.

  • Minkina likovna kolonija

Ker se želimo čimbolj povezati z učenci iz okoliških šol in vrtcev, vsako leto organiziramo Minkino likovno kolonijo. Tokrat bo že 14. po vrsti. Učenci in mentorji se vedno radi odzovejo našemu povabilu. Z ustvarjalnim druženjem in izmenjavo izkušenj vedno znova dokažemo, da otroška domišljija in izvirnost nimata mej.

Vodja Minkine likovne kolonije je Brigita Marčič. 

  • Šolsko glasilo Pikapolonica

Šolsko glasilo bo nastajalo postopoma skozi vse šolsko leto ob zbiranju zapisov, fotografij in izdelkov učencev. Ob koncu leta se gradivo oblikuje v smiselno, povezano celoto, ki služi kot retrospektiva preteklega leta in se ozira na to, kar so učenci in učitelji doživeli, ustvarili in se naučili. Glasilo se predstavi učencem in ga je nato mogoče prebirati v tiskani obliki v knjižnici šole in digitalni obliki, objavljeni na spletni strani šole.

Uredniški odbor glasila sestavljajo Andreja Pogorevc, Maja Verhovnik, Petra Pešak in Eva Svenšek, pri zbiranju gradiva sodelujejo tudi ostali učitelji.

  • Zbiranje odpadnega papirja

Projekt pobiranja papirja bo potekal tako kot v preteklem šolskem letu. Krajane Slovenske Bistrice ter starše učencev bomo z obvestili obveščali, kdaj bomo imeli pri šoli stacioniran keson za pobiranje papirja. Tako bodo imeli možnost, da nam odpadni papir dostavijo. Ob tem lahko tudi pokličejo na šolo in ga bo šel iskat šolski hišnik. Denar, ki ga bodo zbrali, bomo porabili v skladu s finančnim načrtom šolskega sklada.

Vodja zbiralnih akcij je Renato De Corti.

  • Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

»Center« ima že več kot desetletno tradicijo delovanja na področju otrok s posebnimi potrebami. Situacija covid-19 je delovanje »Centra« nekoliko okrnila, vendar je še zmeraj deloval v okvirih, ki so jih dopuščali ukrepi, povezani z epidemijo. 

Tudi v tem šolskem letu bodo prostovoljke ponudile svojo pomoč z namenom, da otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki z njimi delajo, omogočimo kvalitetnejšo in hitrejšo pomoč. V okviru Centra se bodo ponujale naslednje storitve:

  • svetovanje in informiranje svetovalnih delavcev, učiteljev in staršev, vzgojiteljev ter strokovnih delavcev iz okoliških vrtcev ter večinskih osnovnih šol, ki želijo pridobiti še dodatne informacije o načinih pomoči za otroke;
  • nudenje podpore pri delu z otroki s posebnimi potrebami (pomoč pri izdelavi IP, IDPP in evalvacij, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, priprava izobraževanj za strokovne delavce, izvajanje SNAP testiranja …);
  • izposoja didaktičnih pripomočkov.

V okviru Centra se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajale delavnice Čustveno opismenjevanje učencev.   

Po uspešnem izidu priročnika za izvedbo delavnic in zaključku projekta Comp@s bomo v tem šolskem letu nadaljevali z izvajanjem omenjenih delavnic. Z izvajanjem bomo začeli v mesecu oktobru na 2. osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Delavnice so preventivne narave in bodo potekale v okviru pouka, ur oddelčnih skupnosti ali dneva dejavnosti. Delavnica praviloma poteka 2 šolski uri, v prvi uri učenci spoznajo 4 osnovna čustva, v drugi uri pa se podrobneje ukvarjajo z vplivi jeze na nas in njenim izražanjem, tako neustreznim kot ustreznim. Delavnice bosta izvajali Kristina Višaticki in Nuša Vogrin.

V Centru bodo nudile pomoč: Maja Verhovnik, Sonja Tarča, Andreja Pogorevc, Nina Šeligo, Kristina Višaticki, Nuša Vogrin, Katja Sagadin in Klavdija Fridrih Gošnjak.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)